Bygger p?? tryghed og kvalitet
    Velkommen | Profil | Private | Erhverv | Velfac Vinduesmester | Referencer | HUS-Tjek | Kontakt os
               
   

DU F??R:

God r??dgivning
Effektiv projektledelse
Omhyggelighed
Kvalitet
Konkurrencedygtig
God service
Respekt og hensyn
Kun ??n kontaktperson
H??rd kvalitetsstyring
Godt h??ndv??rk
30 ??rs erfaring
Gode ideer
Opf??lgning

    HUS-Tjek ??rets vedligeholdelse  
             
       

Din huskalender - Vedligehold dit hus

Hvad er vigtigst at tjekke?
Det er is??r husets ydre dele i form af tag, facade, d??re og
vinduer samt vandvarme- og afl??bsinstallationer, som du skal
v??re opm??rksom p??. Sker der skader her p?? grund af manglende
vedligeholdelse, uheld eller almindeligt slid, kan det hurtigt skabe
alvorlige problemer for huset og blive meget dyrt at udbedre.

Nogle opgaver er det vigtigt at udf??re p?? bestemte tider af ??ret.
Det g??lder f.eks. klarg??ring af huset til vinteren, herunder rensning
af tagrender og eftersyn af varmeanl??gget. Andre opgaver, is??r de
indvendige, kan i princippet udf??res hele ??ret.

Planl??g ??rets vedligeholdelse
Det er vigtigt, at du i god tid planl??gger og prioriterer de
almindelige vedligeholdelsesopgaver, b??de ude og inde.

Bestil et Sundhedstjek p?? dit hus hos Bjarne Steen og
f?? langt en vedligeholdelsesplan for de n??ste 2-3 ??r.

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
         
        T??mrerfirmaet Bjarne Steen ??? Skovv??nget 21 ??? 7100 Vejle ??? Mobil 2250 4448 ??? Send mail
               
            Web: BAKcommunication  
ww